Åk 3

 

Årskurs 3

Årskurs 3 består av fyra klasser och vi håller till i B-huset. Förutom klasslärarna är pedagoger från fritidshemmet knutna till klasserna.

Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska känna delaktighet och arbetsro i klassen. I en trygg och lugn miljö lär sig eleverna mer.

Vi arbetar med elevdemokrati genom att regelbundet ha klassråd och elevråd.

Nya skolämnen i årskurs 3 är textilslöjd, trä- och metallslöjd och bild.

Vi arbetar med NTA = naturvetenskap och teknik för alla, som bygger på ett forskande arbetssätt. Med hjälp av olika teman får eleverna lära sig om naturen, människan och det naturvetenskapliga arbetssättet.

Nationella prov i svenska och matematik genomförs under vårterminen.

Under läsåret utökas samarbetet mellan parallellklasserna för att eleverna ska lära känna varandra inför årskurs 4 då det blir nya elevgrupper.

 

Dela: