Åk 5

Årskurs 5

Årskurs 5 är uppdelade i tre klasser och våra hemklassrum ligger samlade ihop med åk 6 på entreplanet i skolans huvudbyggnad, A-huset.

Vi har välutrustade ämnesanpassade lokaler, tex musiksal, slöjdsalar, tekniksal och idrottssalar.

Elevernas ansvarstagande, delaktighet och självständiga arbete utökas.

Eleverna får lära sig att jämföra olika inlärningsmetoder och göra veckovisa utvärderingar.

Alla läser tystläsning i 20 minuter varje dag.

Årskursspecifikt för åk 5 (ihop med åk 4 och 6):

  •  bokvecka
  • likabehandlingsvecka
  • frisyrdag.

Vi skapar struktur och medvetenhet så att våra elever blir delaktiga i arbetet med trygghet, trivsel och arbetsro.
 

Dela: