Bibliotek

På Hässelby Villastads skola tycker vi att skolbiblioteksverksamheten är viktig för att höja elevernas kunskapsnivå och kvaliteten på undervisningen. Biblioteksverksamheten är väl integrerad i undervisningen och då biblioteket är bemannat med en bibliotekarie/IKT-pedagog på heltid kan eleverna besöka biblioteket med eller utan undervisande lärare på lektionstid. Detsamma gäller även på rast och håltimmar.

Hitta till biblioteket
Du hittar lätt till Skolbiblioteket. Det ligger centralt i A-huset ed vaktmästeriet som närmsta granne. Här har eleverna tillgång till ett datoriserat användarvänligt bibliotek. 

I Skolbiblioteket hittar du:

Faktaböcker
Inom facklitteratur finns allmänna uppslagsverk, uppslagsverk i vissa ämnen, enkla och avancerade faktaböcker. Böckerna är ordnade enligt klassifikationssystem för svenska bibliotek. Böcker märkta ”Ref”, eller referenslitteratur lånas inte ut, men du kan sitta i biblioteket och arbeta med dem. Vissa referensböcker lånas ut till lärarna under 1-2 dagar. Allmänna uppslagsverk och uppslagsverk inom vissa ämnen finns alltid som referenslitteratur.

Skönlitteratur
Här finns: kapitelböcker, romaner, samlingsböcker av olika slag t.ex. spökhistorier, sagor, noveller, dikter, teaterpjäser, böcker på andra språk samt bilderböcker och grafiska noveller.
Elever kan påverka vad som finns genom att prata med skolbibliotekarien eller lägga en lapp i förslagslådan. 

Talböcker
Alla elever som bedöms ha svårigheter (permanenta eller tillfälliga) att läsa tryckt text  har rätt att läsa skönlitteratur med öronen istället. De flesta uppskattar att få tillstånd till egen nedladdning av talböcker via MTM's app Legimus. Eleven kan då själv streama eller ladda ner talböcker  till sin iPhone eller Anderoid. Det är skolbibliotekariens uppgift att ge detta tillstånd. Om eleven är minderårig krävs att också vårdnadshavare informeras och godkänner de skyldigheter som följer med rättigheten. 

Skolbiblioteket erbjuder även en så kallad ”äppelhylla” med verktyg för lässvaga. Här finns böcker inlästa på CD (talböcker/Daisyböcker), samt informationsmaterial sammanställt åt elever och föräldrar.

Ljudböcker
Hässelby Villastads skola har köpt rätten för alla elever att streama/ladda ner sina skolböcker som ljudbok från Inläsningstjänst. Eleven loggar in på Inläsningstjänst webbplats eller i appen  med samma användarnamn som vid inloggning på skolans datorer. Mentor/klassföreståndare har huvudansvar för administration av konton med skolbiblioteket hjälper gärna till med lösenord och praktisk hjälp.

Utlåning

Alla biblioteksböcker är registrerade i grundskolans egen databas "Welib". Med Welib kan du göra sökningar efter den litteratur du behöver med hjälp av författare titel ämnesord (t.ex. rymden, modern konst, husdjur, ekologisk odling etc.) eller namn på person du vill veta mer om. Du kan som tidigare söka i Welib i biblioteket men kan nu också komma åt Welib via internet. http://skolbiblioteket.stockholm.se/#/ Du loggar in med ditt lånekortsnummer eller ditt personnummer samt din PIN-kod. Du kan aven låna om och reservera böcker om du angett kontaktuppgifter (e-postadress eller mobiltelefonnummer) till biblioteket.
I Självbetjäningen på biblioteksdatorn kan du på ett enkelt sätt låna och återlämna böcker. Du lånar böcker med hjälp av ditt eget lånekort eller ditt personnummer. Korten delas ut till alla nya elever i skolan. Lånetiden är 4 veckor.

Kravrutiner för försenade lån
Om en en bok blir försenade skickas en första påminnelse till de kontaktuppgifter du lämnade i låneavtalet som din vårdnadshavare skrivit på. Om boken inte återlämnas skickas en andra påminnelse efter ca en månad. Återlämnas inte boken då kommer en faktura på 150 kr plus eventuell fakturaavgift. Har du väl fått hem en faktura, spärras du i utlåningssystemet Welib till dess att räkningen är betald..

Sekretess
För uppgift om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning gäller sekretess enligt 9 kap. 22§ sekretesslagen (SFS 1980:100, SFS 1989:713).

 

Dela:

Öppettider

Biblioteket har öppet alla helgfria vardagar.

Måndag  09.10 - 15.00
Tisdag 08.30 - 15.00
Onsdag  08.30- 15.00
Torsdag  08.30 - 15.00
Fredag 08.30 - 13.00 
Stängt varje dag 11.30 - 12.00

Biblioteket hålls även stängt vid en del bokade tider. 

Vi hjälper gärna till!

Vi som jobbar på biblioteket hjälper dig gärna att hitta rätt bland våra drygt 9000 böcker. Här finns något för alla!