Frånvaroanmälan

Årskurs F - 3:

All frånvaro skall anmälas till fritidshemmen före kl. 07.30
Anmäl beräknade antal frånvarodagar.
Anmäl åter vid förlängd sjukdomsperiod eller alternativt friskanmäl ditt barn

För elever i Stenhuset, telefon 08-508 416 82.
För elever i Lilla Trähuset, telefon 08-508 416 84.
För elever i Stora Trähuset, telefon 08-508 416 86.
För elever i Trean, telefon 08-508 416 88.

Årskurs 4 - 9:

All frånvaro skall anmälas före kl. 07.30 varje dag eleven är frånvarande. Du kan anmäla frånvaro på tre sätt:

Via Skolwebben (kräver e-legitimation eller mobilt bank-id), www.skolwebb.stockholm.se
Via frånvaroappen "anmäl frånvaro Stockholm"

Eller telefonsvarare: 08 – 508 416 93.

Sms-tjänsten meddelar ogiltig frånvaro direkt till föräldrars e-post eller via sms.

Dela:
Kategorier: