Start

-

Hässelby Villastads skola - det självklara valet!

Nyheter

Vikariera hos oss

Vi behöver fylla på vikariebanken med timanställda vikarier inom skola och förskoleklasser.

Stockholms stads frånvaro-app

För att göra det enklare att frånvaroanmäla ert barn - ladda ner Stockholms stads frånvaro-app till din telefon. Telefonnumret måste vara samma som du angett i din profil i skolwebben.

Söka skola 

Skolvalsperioden har nu gått ut och centralförvaltningen har skickat antagningsbesked.

Hela skolvalsprocessen har sköts centralt från Utbildningsförvaltningen och vi på de enskilda skolorna kan inte genomföra egna lösningar/bestämmelser.

Har du frågor gällande skolplacering ska ni som vårdnadshavare i första hand kontakta kontaktcenter på telefonnummer: 08-508 00 508
Om ni inte fått svar på era frågor, ring: 08-50832250

Centralförvaltningen har försökt i största möjliga utsträckning möta vårdnadshavarens önskemål.

Vårdnadshavare som fått antagningsbesked ska nu ge ett samtycke till den angivna platsen som står i antagningsbeskedet. Beskedet ska vara skolan tillhanda senast den 7 april.

Om två vårdnadshavare finns måste det undertecknas av båda. Om vårdnadshavaren är bortrest kan fullmakt ges åt någon att underteckna antagningsbeskedet i båda vårdnadshavarnas namn.

Om ni inte fått plats i sökta skolor kommer den skolpliktsbevakande skolan föra dialog med närliggande skolor om möjlighet att ta emot de barn/elever som inte fått något av sina tre sökta skolor.

Observera att det inte finns någon garanterad skolplacering vid skolpliktsbevakningsskolan.

I slutet av maj/början av juni kommer samtliga elever i åk 7 som fått plats hos oss att bjudas in till ett möte där de får bekanta sig med skolan och dess personal. Mer info kommer att skickas hem

Ingress: 
-