Åk 1

 

På Hässelby Villastads skola har vi tre klasser i åk 1.  Det är klassläraren och en pedagog på fritids som är knuten till varje klass.

Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska känna delaktighet och få arbetsro i klassen. I en trygg och lugn miljö lär sig barnen mer och det blir roligare att gå till skolan.

Vi arbetar med elevdemokrati genom att regelbundet ha klassråd och elevråd.

Läs- och skrivundervisningen hänger tätt samman. Vi arbetar med bokstavsinlärning och läsningen är i ständigt fokus vilket skapar förutsättningar för eleverna att bli goda läsare.

I matematik arbetar vi med sifferskrivning och grundläggande taluppfattning. Eleverna får möjlighet att arbeta både praktiskt och teoretiskt.

Vi försöker att skapa en miljö som är varierad och lustfylld. Det ska vara roligt att gå till skolan!

Dela:
Kategorier: