Åk 2

På Hässelby Villastads skola har vi tre klasser i årskurs 2. Det är klassläraren och en pedagog från fritids som arbetar i varje klass.

I vårt dagliga arbete med eleverna så uppmuntrar vi dem att se sitt eget lärande och att ta ansvar för det. De ska känna att det är kul med kunskap.

Vi ger eleverna utrymme att lära sig på olika sätt med varierande läromedel och materiel.

Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska känna delaktighet och arbetsro i klassen. I en trygg och lugn miljö lär sig eleverna mer.

I årskurs 2 börjar vi med ett nytt spännande ämne - engelska.

I svenska arbetar vi vidare med läs- och skrivutvecklingen.

Läsningen fördjupas nu och vi fokuserar på läsförståelse med hjälp av läsfixarna. Vi fördjupar oss nu i olika texter.

I matematiken så bygger vi vidare på elevens kunskapsutveckling genom att laborera, spela spel, använda iPad och arbeta i böcker.

Dela:
Kategorier: