Åk 3

 

Årskurs 3 består av tre klasser och vi håller till i B-huset. Förutom klasslärarna är pedagoger från fritidshemmet knutna till klasserna.

Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska känna delaktighet och arbetsro i klassen. I en trygg och lugn miljö lär sig eleverna mer.

Vi arbetar med elevdemokrati genom att regelbundet ha klassråd och elevråd.

Nya skolämnen i årskurs 3 är textilslöjd, trä- och metallslöjd samt bild.

Vi arbetar med NTA. Det betyder naturvetenskap och teknik för alla, och bygger på ett forskande arbetssätt. Med hjälp av olika teman får eleverna lära sig om naturen, människan och det naturvetenskapliga arbetssättet.

Nationella prov i svenska och matematik genomförs under vårterminen.

Under läsåret utökas samarbetet mellan parallellklasserna för att eleverna ska lära känna varandra inför årskurs 4 då det blir nya elevgrupper.

 

Dela:
Kategorier: