Åk 4

Årskurs 4

I årskurs fyra är vi uppdelade i tre klasser.

Vid start i årskurs 4 möts eleverna i nya elevgrupper och får också nya och fler lärare än i årskurs 3.

Alla elever har hemklassrum i B-huset tillsammans med årskurs 3.

Vi har välutrustade ämnesanpassade lokaler, till exempel musiksal, slöjdsalar, tekniksal och idrottssalar.

Klassråd och elevråd är naturliga grundpelare i arbetet med elevdemokrati.

Alla läser tystläsning i 20 minuter varje dag.

Årskursspecifikt för årskurs 4 (tillsammans med årskurserna 5 och 6):

  • bokvecka
  • likabehandlingsvecka
  • frisyrdag.

Årskurs 4 arrangerar varje år ett uppskattat luciatåg för hela skolan.

Vi skapar struktur och medvetenhet så att våra elever blir delaktiga i arbetet med trygghet, trivsel och arbetsro.
 

Dela:
Kategorier: