Åk 4

Årskurs 4

I årskurs fyra är vi uppdelade i tre klasser. 

Våra hemklassrum ligger på plan ett i huvudbyggnaden (A-huset). Mobiler lämnas in i början av dagen och ligger inlåsta under dagen. 

Vi har till största delen gemensamma raster för att skapa en enhetlig årskurs där alla elever känner varandra. De flesta lektionerna är i hemklassrum och eleverna har halvklass i slöjd. Vi har välutrustade ämnesanpassade lokaler, till exempel musiksal, slöjdsalar, och idrottssalar. 

Klassråd och elevråd är naturliga grundpelare i arbetet med elevdemokrati. 

Alla läser tystläsning i 20 minuter varje dag. 

Årskurs 4 och 5 har tillsammans en bokvecka med bokkarneval varje vår. 

Årskurs 4 arrangerar varje år ett uppskattat luciatåg för hela skolan. 

Vi skapar struktur och medvetenhet så att våra elever blir delaktiga i arbetet med trygghet, trivsel och arbetsro. 

Dela:
Kategorier: