Åk 5

Årskurs 5

Årskurs 5 är uppdelade i tre klasser och våra hemklassrum ligger samlade ihop med årskurs 6 på entréplanet i skolans huvudbyggnad, A-huset.

Vi har välutrustade ämnesanpassade lokaler, till exempel musiksal, slöjdsalar, tekniksal och idrottssalar.

Elevernas ansvarstagande, delaktighet och självständiga arbete utökas.

Eleverna får lära sig att jämföra olika inlärningsmetoder och göra veckovisa utvärderingar.

Alla läser tystläsning i 20 minuter varje dag.

Årskursspecifikt för årskurs 5 (tillsammans med årskurs 4 och 6):

  •  bokvecka
  • likabehandlingsvecka
  • frisyrdag.

Vi skapar struktur och medvetenhet så att våra elever blir delaktiga i arbetet med trygghet, trivsel och arbetsro.
 

Dela:
Kategorier: