Åk 6

Årskurs 6

I årskurs 6 har vi tre klasser och fem mentorer. 

Vi har projektorer i alla klassrum och använder aktivt datorer på olika sätt i undervisningen. Sedan slutet av september (2019) finns det en dator till varje elev i klasserna. 

Våra hemklassrum ligger på plan två i huvudbyggnaden (A-huset). Mobiler lämnas in i början av dagen och ligger inlåsta under dagen.  

Vi har till största delen gemensamma raster för att skapa en enhetlig årskurs där alla elever känner varandra. De flesta lektionerna är i hemklassrum och eleverna har halvklass i musik, hemkunskap, slöjd och NO-laborationer 

Årskurs 6 har nationella prov i svenska, engelska och matematik. Därför beviljas ingen ledighet under vårterminen. 

 

Dela:
Kategorier: