Åk 9

I årskurs 9 har vi fyra undervisningsgrupper och åtta mentorsgrupper. Eleverna undervisas till största delen av lärare i arbetslaget. Lärarna i arbetslaget har en stor kompetens, både i sina ämnen, pedagogik och IT.  

Våra klassrum är högteknologiska. Vi har en projektor eller en interaktiv whiteboard i alla klassrum och varje elev i år nio har en egen dator att arbeta med. IT är ett viktigt inslag i vår undervisning och eleverna använder datorerna dagligen.

För information och resultatrapportering använder vi Skolwebben. Här kan elever och föräldrar exempelvis hitta datum för prov och aktiviteter i kalendern, viktig information i informationsflödet och vad som ska läras in inför ett område samt resultat på detsamma under fliken arbeten.

Alla elever i år 9 ska söka sig till gymnasieskolan, och därför tycker vi att det är viktigt att de får information inför kommande studier. Därför har vi ett nära samarbete med vår studie- och yrkesvägledare, Maria. Maria har i början av höstterminen en gymnasieinformationsträff för elever och föräldrar. Eleverna träffar även Maria privat en gång innan gymnasieansökan ska lämnas in. I slutet av november åker vi till Gymnasiemässan för att informera oss i vad som komma skall.

Under höstterminen får år 9 besök Jovan och Dina Rajs. Jovan och Dina är överlevare från förintelsen och delger eleverna sina erfarenheter under en halvdag.

I år nio är det dags för nationella prov igen. Nytt för i år är att vi har de muntliga delarna i matematik, svenska och engelska på höstterminen. Övriga prov ligger efter sportlovet, och då tillkommer även prov i NO och SO. För att eleverna ska vara så pass förberedda som möjligt inför det nationella proven tränar vi på provliknande uppgifter under början av vårterminen.

En uppskattad tradition som vi har på skolan är niornas avslutningsbal. Strax innan avslutningen tar elever och lärare på sig finkläderna och beger sig på baluns i skolans matsal. Här bjuds eleverna på fin middag, högklassigt uppträdande och fartfyllt disco. Detta minne tar eleverna med sig och glömmer inte bort det i första taget. Innan balen bjuds eleverna på dansträning med Dansinspiratörerna. De kommer till skolan och leder våra ungdomar under en halvdag.

 

 

 

Dela: