Anmälan till modersmålsundervisning läsåret 2018/2019

Nu är det dags att anmäla ditt barn till modersmålsundervisning läsåret 2018/2019.

Undervisningen ska hjälpa barn och ungdomar att utveckla sitt modersmål och lära sig mer om den egna kulturen. 

Undervisningen ska underlätta deras utveckling till flerspråkiga människor med flerkulturell identitet.

Inför läsåret 2018/2019 kommer modersmålsundervisningen att samordnas med närliggande skolor, för elever i åk 6 och äldre, det är då vårdnadshavarens ansvar att barnet kommer till undervisande skola, samt står för eventuella resekostnader.

Elev som anmäls sig till modersmålsundervisning efter det att undervisningen startat kan få avvakta plats till nästkommande termin.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta expeditionen på 08-508 416 50.

Fyll i blanketten online här: Anmälan till modersmålsundervisning.

eller skriv ut blanketten här;  Anmälan till modersmålsundervisning Fyll i den och lämna till skolans expedition senast 4 maj 2018

Dela: