Bibliotek

På Hässelby Villastads skola tycker vi att skolbiblioteksverksamheten är viktig för att höja kunskapsnivån och kvaliteten på undervisningen.

Biblioteksverksamheten är väl integrerad i undervisningen och då biblioteket är bemannat med en bibliotekarie/IKT-pedagog på heltid kan du besöka biblioteket med eller utan undervisande lärare på lektionstid. Detsamma gäller även på rast och håltimmar. 

I skolans bibliotek sitter även skolans IT-samordnare och skolans SYV.

Hitta till biblioteket

Du hittar lätt till Skolbiblioteket. Det ligger centralt i A-huset med vaktmästeriet som närmsta granne. Här har du tillgång till ett datoriserat användarvänligt bibliotek.
I Skolbiblioteket hittar du:

Faktaböcker

Inom facklitteratur finns allmänna uppslagsverk, uppslagsverk i vissa ämnen, enkla och avancerade faktaböcker. Böckerna är ordnade enligt klassifikationssystem för svenska bibliotek. Böcker märkta ”Ref”, eller ”referenslitteratur” lånas inte ut, men du kan sitta i biblioteket och arbeta med dem. Vissa referensböcker lånas ut till lärarna under 1-2 dagar. Allmänna uppslagsverk och uppslagsverk inom vissa ämnen finns alltid som referenslitteratur.

Skönlitteratur

Här finns: kapitelböcker, romaner, samlingsböcker av olika slag. Till exempel spökhistorier, sagor, noveller, dikter, teaterpjäser, böcker på andra språk samt bilderböcker och grafiska noveller. Elever kan påverka vad som finns genom att prata med skolbibliotekarien eller lägga en lapp i förslagslådan.

Talböcker

Alla elever som bedöms ha svårigheter (permanenta eller tillfälliga) att ta till sig tryckt text har rätt att låna och läsa skönlitteratur med öronen istället. Att ha svårighet att ta till sig tryckt text är inte samma sak som att inte kunna läsa utan betyder att du får kämpa mycket, mycket mer än de flesta andra.

De flesta uppskattar att få tillstånd till egen nedladdning av talböcker via MTM's app Legimus. Du kan då själv strömma eller ladda ner talböcker  till sin smartmobil. Det är skolbibliotekariens uppgift att ge detta tillstånd. Eftersom du är minderårig krävs att också din vårdnadshavare informeras och godkänner de skyldigheter som följer med rättigheten.
I skolbiblioteket finns även en så kallad ”äppelhylla” med lättlästa böcker och ljudböcker.

Ljudböcker

Stockholms stad har köpt rätten för alla elever att strömma eller ladda ner sina skolböcker som ljudbok från Inläsningstjänst. Du loggar in på Inläsningstjänst webbplats eller i appen ILT  med samma användarnamn som vid inloggning på skolans datorer. Din mentor eller klassföreståndare har huvudansvar för administration av konton, men skolbiblioteket hjälper gärna till med lösenord och praktisk hjälp.

Utlåning

Alla biblioteksböcker är registrerade i grundskolans egen databas "Welib". Med Welib kan du göra sökningar efter den litteratur du behöver med hjälp av författare, titel, ämnesord (till exempel rymden, modern konst, husdjur, ekologisk odling etcetera.) eller namn på person du vill veta mer om.

Du kan som tidigare söka i Welib i biblioteket men kan nu också komma åt Welib via internet. http://skolbiblioteket.stockholm.se/#/ Du loggar in med ditt lånekortsnummer eller ditt personnummer samt din PIN-kod. Du kan aven låna om och reservera böcker om du angett kontaktuppgifter (e-postadress eller mobiltelefonnummer) till biblioteket.

I självbetjäningen på biblioteksdatorn kan du på ett enkelt sätt låna och återlämna böcker. Du lånar böcker med hjälp av ditt eget lånekort eller ditt personnummer. Korten delas ut till alla nya elever i skolan. Lånetiden är 4 veckor.

Kravrutiner för försenade lån

Om en bok blir försenad skickas en första påminnelse till de kontaktuppgifter du lämnade i låneavtalet som din vårdnadshavare skrivit på. Om boken inte återlämnas skickas en andra påminnelse efter ungefär en månad. Återlämnas inte boken då kommer en faktura på 150 konor plus eventuell fakturaavgift. Har du väl fått hem en faktura spärras du i utlåningssystemet Welib till dess att räkningen är betald.

Sekretess

För uppgift om enskild persons lån, reservation eller annan form av beställning gäller sekretess enligt 9 kapitlet. 22§ sekretesslagen (SFS 1980:100, SFS 1989:713).

 

Dela:

Öppettider

Måndag  08.30 - 15.00
Tisdag 08.30 - 15.00
Torsdag  08.30 - 15.00
Fredag 08.30 - 15.00 

Biblioteket kan komma att vara stängt vissa tider då det bokas av klasser.