Ett år på Villastan

Årligt återkommande händelser för våra elever på Hässelby Villastads Skola.

 

Februari

Åk 7-9 Skidresa
En stor del av eleverna i åk 6-9 väljer som vinteridrottsaktivitet att åka utför i något av de skidsystem vi når med buss på mindre än 3 timmar. Vi kan exempelvis åka till Bjursås, Kungsberget eller Romme. Elever som är nybörjare får möjlighet att delta i skidskola.

Skridsko år 4-6
Eleverna i år 4 och 5 har en vinteridrottsdag och åker skridsko på Spånga IP.

 

April

Bokveckan år 4-6
Sedan många år tillbaka har vi en "Bokvecka" under varje läsårs vårtermin. Naturligtvis fokuserar vi på att läsa och att skriva. Vi byter böcker med varandra och har vid flera tillfällen utlyst uppsatstävlingar med olika rubriker för olika årskurser. Vi har bland annat ett författarbesök i år 5. Varje boktemavecka avslutas med en karneval, då elever och personal klätt ut sig till mer eller mindre kända bokfigurer. Vi minglar i matsalen, presenterar oss för varandra och lyssnar på de vinnande uppsatsbidragen samt deras motiveringar. Vi har också tipspromenader i litteraturens tecken, utomhus eller inomhus, beroende på väder! Detta evenemang är alltid lika populärt!
 

HÄV-dagen F-9
HÄV-dagen är en aktivitetsdag för hela skolan där årkurserna F-4 och 5-9 arbetar tillsammans. Det är en dag där eleverna får möjlighet att lära känna varandra i de olika årskurserna. Eleverna gör olika aktiviteter, t ex tipspromenad, lekar och klassrumsuppgifter i åldersblandade grupper. Vi äter lunch gemensamt. Dagen avslutas med fotbollsmatch mellan elever i år 9 och skolans personal.

Vårsångsamling F-3
Gemensam sångsamling på Trähusets skolgård. Vi sjunger och hurrar för våren.

 

Maj

Friidrottsdag F-3
I maj varje år tillbringar vi en dag på Hässelby IP. Där får vi under ledning av äldre elever på skolan prova på olika friidrottsgrenar.

Orientering år 4-6
Under maj månad har eleverna en orienteringsdag. Äldre elever på skolan hjälper till som funktionärer.
 

Frisyrdag år 4-5
I slutet på terminen har elever i år 4 och 5 sin populära frisyrdag. Då kommer eleverna till skolan med en annorlunda frisyr. En del elever lägger ner mycket arbete på sin frisyr medan andra gör en enklare. Det kan vara att förändra med hjälp av frisyrgelé, tofsar eller färg till att göra fågelbon, järnväg med tåg, vatten och segelbåtar och andra fantasifulla frisyrer. Vi brukar få se de mest fantastiska skapelser!

 

 

Juni

Åk 9 bal
I samarbete med föräldraföreningen har vi en fantastisk avslutningsbal för elever och lärare.
Det bjuds på tre-rätters middag, dans med inhyrd DJ och bejublad lärarshow.

 

September

Joggingdag F-3
Varje år i september anordnar vi en joggingdag i Riddersvik. Alla barn i klasserna F-3 springer så många varv som de orkar på en bana som är ca 1 km lång.

Friidrottsdag år 4-5
Eleverna i år 4 och 5 tränar friidrott på Hässelby IP varje år. Äldre elever på skolan hjälper till som funktionärer.

 

Oktober

Öppet hus F-9

Hela skolan har öppet hus för elever och föräldrar.

En lördag i oktober har vi undervisning och aktiviteter för elever i åk 1-9 samt förskoleklass. Föräldrar och allmänhet bjuds in att besöka lektioner och prata med lärare och elever.

FN-dagen 4-6

Vi samlas vid flaggstången på skolgården och lyssnar när Helena Frizell berättar om FN.

 

FN-dagen F-3
Denna dag uppmärksammas varje år med en temadag i våra faddergrupper. 

 

November

Projektdagar 7-9
Projektdagar. Årskurs 9 åker till gymnasiemässan.
Årskurs 8 får besök utav författare.

 

December

Lucia F-9
Luciatåget består av elever från årskurserna 4 . Efter luciafirandet blir det praktisk-estetisk temadag med inriktning mot jul.
 

Julsångsamling F-3
Gemensam sångsamling med fackeltåg på Viaduktens gård. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela: