Föräldraföreningen

Vill du påverka hur ditt barn trivs i skolan?

Det får du genom en stark föräldraförening som jobbar för en trygg skola. Men för att ha en stark föräldraförening med stor kraft att påverka behöver vi fler medlemmar!

Vad gör föräldraföreningen?
Föräldraföreningens uppgift är att finnas som gemensamt forum för oss föräldrar i Hässelby Villastad. Vi jobbar som ett stöd för skolan och föräldrar i syfte att skapa ökad trivsel hos eleverna i och utanför skolan.

Det gör vi genom en bra dialog med skolledningen och genom att främja aktiviteter som gynnar barnen i Villastaden. Vi har till exempel sponsrat föreläsningar om nätmobbning, arbetat för ett tillagningskök i skolan och initierat och genomfört spolningen av isen på bollplanen mittemot Åkermyntan. Vi har även en dialog med kommunen i aktuella frågor såsom bygget av de nya idrottshallarna framför Hässelbyhallen samt trafiksäkerheten i området i samband med ombyggnationen av Riddersviksvägen. Allt detta tack vare en stark föräldraförening och engagerade föräldrar!

Bli medlem!
Så för att vi ska kunna fortsätta med vår viktiga uppgift vill vi ha dig som medlem. Medlemsavgiften är 150 kr/per familj och läsår. Betalning sker till föreningens plusgiro 65 66 52-5. OBS! Märk inbetalningen med din mejladress, familjens namn och klass/klasser, så får du information om aktuella frågor.

Kontakt
Besök oss på www.hvfforening.se om du vill veta mer om föreningen.
Följ oss på Facebook: Villastans Föräldraförening, Hässelby
Skriv till oss på villastansforaldraforening@gmail.com om du har frågor, tips och synpunkter.

Välkommen att bidra till en fortsatt bra skol- och fritidsmiljö i Hässelby Villastad!

 

 

Dela:
Kategorier: