Förskoleklass

Förskoleklassen

På vår skola finns tre förskoleklasser. I varje klass arbetar en förskollärare och en fritidspedagog.

Förskoleklassen är bron mellan förskolan och skolan där vi jobbar mycket med att skapa trygghet och respekt för allas lika värde.

Arbetsro och glädje är något vi värnar om!
 
Eleverna uppmuntras att använda sin fantasi och kreativitet i det dagliga arbetet och den så viktiga leken.

Vi arbetar med språk- och matematikutveckling på den nivå eleven befinner sig.

Det ska vara roligt och lärorikt att gå i förskoleklass hos oss på Hässelby Villastads skola!

 

Dela: