Fritidshem

Hässelby Villastads skolas fritidshemsverksamhet

Skolan har tre fritidshem som är lokalintegrerade med lågstadiet. Stenhuset har fritidsverksamhet för årskurserna F, 1 och 2. Trean har verksamhet för sin årskurs 3. Viadukten har verksamhet för årskurserna F-1.

Fritidshemmet kompletterar skolan genom att erbjuda eleverna en meningsfull fritid samt stimulera deras utveckling och lärande. Vi vill förena god omsorg med en pedagogisk verksamhet.

Det gör vi genom att erbjuda aktiviteter och kurser till våra elever. Exempel på detta är vuxenstyrda lekar, rörelseaktiviteter, skapande arbete och besök i elevernas närmiljö.

På fritidshemmet stödjer vi eleverna socialt genom att ge dem verktyg för att kunna visa hänsyn, respekt till varandra och följa gemensamma regler.

Elevinflytandet på fritidshemmen tillgodoser vi genom dialog med elevgrupperna. Det sker i förskoleklassen, i halvklass när övriga klassen har lektion eller av fritidshemmen ordnade möten.

                                                                                                   

Dela: