Kunskap Trygghet Studiero

”Villastan” som vår skola kallas, ligger centralt mitt i Hässelby Villastad med närhet till kommunikationer, skogen och Mälaren.
Här tillbringar ca 900 elever, från förskoleklass upp till årskurs 9, sina dagar tillsammans med drygt 100 engagerade pedagoger som varje dag bedriver högkvalitativ undervisning i klassrummen. Lokalerna är nyrenoverade, vi satsar på IT-utveckling med datorer 1-1 i åk 9 och ser behöriga och kompetenta lärare som en självklarhet.
Arbetslagen från åk 3 till 9 är organiserade årskursvis. Från åk 6 till 9 gör vi justeringar i klasserna varje år för att främja högre resultat, bättre arbetsro samt öka det sociala kontaktnätet. Alla elever ska ha samma chans till bra betyg och god kamratskap. Detta arbetssätt uppskattas av både elever och föräldrar. 
F-2 finner ni i skolans ursprungliga byggnad Stenhuset samt i Viadukten. Fritidshemmen är integrerade i varje enhet och fritidspersonal finns med hela skoldagen.

Vårt meritvärde är bland det högsta i stadsdelen och vi har som mål att höja det ytterligare.

Vår vision är att våra elever ska lämna Hässelby Villastads skola stolta, självständiga och väl rustade för framtiden!

#HVSTop10

Dela:
Kategorier: