Kunskap Trygghet Studiero

Hässelby Villastads skola eller ”Villastan” som vår skola kallas, ligger centralt mitt i Hässelby Villastad med närhet till kommunikationer, skogen och Mälaren.

Här tillbringar ca 950 elever, från förskoleklass upp till årskurs 9, sina dagar tillsammans med drygt 100 engagerade pedagoger som varje dag bedriver högkvalitativ undervisning i klassrummen. För kärnverksamheten ansvarar 5 pedagogiska arbetslag. Dessa är från F-klass upp till åk 9 horisontellt organiserade, samt ett arbetslag för fritidsverksamheten och ett arbetslag för elevhälsan. 

Vi jobbar ständigt för att främja högre resultat och bättre arbetsro. Alla elever ska ha samma chans till bra betyg och god kamratskap.

Vi satsar på IT-utveckling och ser behöriga och kompetenta lärare som en självklarhet. Vårt meritvärde är bland det högsta i stadsdelen och vi har som mål att höja det ytterligare.

Skolans vision: Hässelby Villastads skola är det självklara valet, där mentorskapet och elevdemokratin genomsyrar verksamheten och elevernas målgång.

För att arbeta i riktning med skolans vision behöver vi fokusera på följande;

Kunskap - skolans huvuduppgift är att utveckla lärandet genom ett tydligt mentorsuppdrag, vilket ger höga meritvärden, då eleverna själva lär sig ta ansvar över sitt eget lärande

Utmaning - för att utvecklas och öka tilltron till den egna förmågan krävs goda pedagogiska ledare med eleven i centrum

Glädje - förutsättning för lärarande är att vi har roligt i skolan och att eleverna får känna glädjen i att lyckas varje dag

Social utveckling - vi rustar våra elever för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle och i en globaliserad värld, därför sätter vi stort värde i att få växa utifrån den egna individen I skolan

Dela:
Kategorier: