Läsårsdata

Vårterminen 2017
Vårterminens första dag: måndag 9 januari
Sportlov (v9): 27 februari – 3 mars
Påsklov: (v15): 10 – 13 april
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 26 maj
Läsåret slutar: fredag 9 juni

Höstterminen 2017
Läsåret börjar: 16 augusti
Lov: v44(30 oktober - 3 november)
Terminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2018
Vårterminens första dag: 10 januari
Sportlov (v9): 26 februari-2 mars
Påsklov (v14): 3-6 april
Läsåret slutar den 8 juni

Höstterminen 2018
Läsåret börjar den 20 augusti
Lov: v44
Terminens sista dag: 20 december

Vårterminen 2019
Vårterminenens första dag: 8 januari
Sportlov (v9): 25-28 januari och 1 mars
Påsklov (v16): 15-18 april
Läsåret slutar: 11 juni

Höstterminen 2019
Läsårets börjar den 19 augusti
Lov: v44
Terminens sista dag: 20 december

Vårterminen 2020
Vårterminens första dag: 8 januari
Sportlov (v9) 24-28 januari
Påsklov (v15) 6-9 april
Lov vid Kristi himmelsfärdsdag: 22 maj
Läsåret slutar: 9 juni

Studiedagar
Utöver lovdagarna lägger skolorna ut fem studiedagar för planering och fortbildning av lärare. Ofta används studiedagarna för att göra hela höstlovsveckan ledig.

 

 

 

 

 

 

Dela: