Föreläsning med Åsa Hirsh

Campus Konradsberg tisdag 11 februari

Under tisdagen den 11 februari fick undervisande lärare F-9 från grundskoleområde 4 i Stockholm Stad, lyssna till Åsa Hirsh (docent och utbildningschef vid Göteborgs universitet) ute på Campus Konradsberg. 

"Min föreläsning handlar om undervisningens och lärarens överlägsna betydelse för elevers lärande och välmående i skolan. Jag diskuterar likvärdighet utifrån begreppen avsedd-genomförd-bedömd läroplan, och argumenterar för att likvärdighetsfrågan måste innefatta en diskussion om vilken kunskap eleverna får tillgång till. Vidare kommer jag utifrån ett par olika pågående forskningsprojekt diskutera 'jakten' på evidens och universallösningar för undervisning och bedömning, samt utifrån ett elevperspektiv belysa vad som är centralt för kunskapsutvecklande och inkluderande undervisning."

/Åsa Hirsh

Kort handlar Åsas forskning, och denna föreläsning, om att vi i skolan behöver bygga relationer till våra elever, planera utefter gruppernas kunskapsnivå och vara försiktiga med att helt ta efter viss forskning. Varje elev behöver få känna sig trygg att våga fråga och tala inför sin grupp, om denne inte förstår, få lov att vara elev och lära utifrån där denne befinner sig kunskapsmässigt och socialt, och att vi i skolan inte bara ska prata om betyg och centrala innehåll i våra läroplaner.

Glädjande är att det är detta vi strävar efter genom att förädla och säkra hur vårt mentorsuppdrag ska se ut. Vi ser också till att via vårt Lika-Paraply planera för, följa upp och utveckla varje individ. Vi vill ge ansvar till våra elever om deras kunskapsmål, inlärningsstrategier och demokratiska röst i skolan - men alltid med stöd från mentor/lärare. Än är vi inte framme vid målsnöret, men tillsammans ska vi försöka skapa en skola av tillit, trygghet och delaktighet. 

Stort tack för igår och för att vi aldrig slutar utveckla/utbilda oss!

Åsa Killander

Rektor Hässelby Villastads skola

Dela:
Kategorier: