Antagningssvar

Hela skolvalsprocessen sköts centralt från Utbildningsförvaltningen, alltså kan vi på de enskilda skolorna inte genomföra egna lösningar/bestämmelser.

I första hand ska ni vårdnadshavare som har frågor kring ert barns ansökan och antagning kontakta KC (Kontaktcenter) på telefonnummer: 08-50800508

Om ni inte fått svar på era frågor, ring: 08-50832250 

Information kring antagningsbeskedet från Utbildningsförvaltningen: 

Skolorna försöker i största möjliga utsträckning möta vårdnadshavarens önskemål. Viktigt att veta är dock att närhetsprincipen och syskonförtur (dock endast syskon upp till åk 3) gäller.

Vårdnadshavare ska ge ett samtycke till den angivna platsen som står i antagningsbeskedet. Beskedet ska vara skolan tillhanda senast den 7 april. Om två vårdnadshavare finns måste det undertecknas av båda. Om vårdnadshavaren är bortrest kan fullmakt ges åt någon att underteckna antagningsbeskedet i båda vårdnadshavarnas namn.

En accepterad plats är inte bindande. Men till sist måste vårdnadshavaren bestämma sig för en plats, eftersom barnet/eleven inte kan vara inskriven i flera skolor samtidigt.

Om vårdnadshavaren ångrar sitt önskemål av skola, när placeringen är klar, så kontaktar vårdnadshavaren den skola som denne önskar byta till. Rektorn där avgör om det finns möjlighet att ta emot barnet/eleven. Först när den nya skolan meddelat att man kan ta emot barnet/eleven, meddelar vårdnadshavaren den skola där barnet/eleven går i, så att ett avslut kan göras där.

Ingen plats i sökta skolor

Den skolpliktsbevakande skolan för dialog med närliggande skolor om möjlighet att ta emot de barn/elever, som inte fått något av sina tre sökta skolor. Om inte barnet/eleven fått någon av de skolor som man ansökt till, kommer vårdnadshavaren att kontaktas av skolpliktsbevakningsskolan, och erbjudas en placering i en skola, enligt Stockholms stads definition av närhet.

Observera att det inte finns någon garanterad skolplacering vid skolpliktsbevakningsskolan.

Dela:
Kategorier: