Ordningsregler

Skolan skall ha en trygg och ordnad miljö, där alla kan fokusera på sin uppgift. I en skola betyder det att lärarna kan undervisa, eleverna kan lära sig och nå goda studieresultat.

Alla som har sin arbetsplats på skolan har ansvar att förebygga, upptäcka och vid uppkomst åtgärda kränkande handlingar.

Tydliga regler där alla tar ansvar för sina handlingar är grunden för en arbetsmiljö där alla trivs och känner trygghet och gemenskap.

Nedan finner du de ordningsregler som varje elev undertecknar tillsammans med vårdnadshavare som gäller för skolan vid höstterminens start.

                                                                                        

En trygg miljö

 • Jag uppträder trevligt mot andra. Jag använder ett vårdat språk.
 • Jag tar hänsyn till andra.
 • Om jag blir illa behandlad eller ser någon som blir utsatt talar jag med en vuxen och berättar vad jag sett.

En god arbetsmiljö under lektionerna

 • Jag passar tider, jag stör inte på lektionerna och jag väntar på min tur.
 • Jag kommer till lektionerna förberedd och med material.
 • Jag använder inte mobil, smartphone eller MP3-spelare under lektionstid utan lärares medgivande.

En trivsam skola

 • Jag följer de trivselregler som gäller för min årskurs.
 • Jag medverkar till en trevlig stämning på skolan.
 • Jag hjälper till att hålla skolan ren och fri från klotter.
 • Jag deltar i klassråd eller motsvarande och medverkar till elevdemokrati.
 • Jag röker inte under skoldagen.
   
Dela:
Kategorier: