Välkomna till år 7!

I årskurs 7 arbetar fyra klasser och åtta mentorer.

Vi har projektorer i alla klassrum och använder aktivt datorer på olika sätt i undervisningen.
Skolan har välutrustade och ämnesanpassade lokaler i till exempel musik, hemkunskap, slöjd, bild, idrott samt laborationssalar för kemi, fysik, biologi och teknik.

Undervisningen i årskurs 7 skiljer sig en del från mellanstadiet. Eleverna har ingen klassföreståndare som kan påminna om läxor och inlämningar. Däremot har eleverna en mentor som de träffar en gång i veckan på mentorstid, då vi bland annat går igenom vad som händer under veckan.

Årskursspecifikt för årskurs 7:

  • I början av året arbetar vi mycket med studieteknik för att eleverna ska få en bra struktur på sitt studerande och goda förutsättningar för höga betyg.
  • Matjour - eleverna hjälper till att hålla snyggt och rent i matsalen.
  • Mobiler - mobiltelefonerna kommer att samlas in under varje lektion.

Följande salar kommer vi att arbeta i:

7a sal 204
7b sal 218
7c sal 206
7d sal 216

 

Dela:
Kategorier: